Ouders:

Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind en dat het gelukkig is. Soms is dat echter niet het geval. Maar wat, als je dan niet weet hoe je je kind kunt begeleiden of als je kind zich niet door jou wil laten begeleiden? Dan kan integratieve kindertherapie uitkomst bieden.

Het is fijn kinderen te mogen helpen op momenten dat zij ‘niet lekker in hun vel zitten’. Ze hebben dan een steuntje in de rug nodig. Als kindertherapeut 'loop ik een tijdje mee' in het leven van uw kind. Ik stel alles in het werk om te begrijpen wat hij/zij denkt, voelt, doet en beleeft. Om daar vervolgens verbanden in te ontdekken en met uw kind ‘te vertalen’. Ik begeleid kinderen in hun intensieve zoektocht naar hun eigen oplossingen. Ik geloof erin dat kinderen dat kunnen, willen en ook doen. Eigen oplossingen werken altijd beter dan aangereikte. Ik leer ze bewust om ook daarvoor te kiezen. Daarna gaan zij weer op eigen kracht verder. Altijd een mooi moment!

 

Als u uw kind aanmeldt (telefonisch- of via de email), dan vraag ik u een vragenlijst in te vullen en retour te sturen naar het postadres. 

Daarna volgt een intakegesprek en het is erg prettig als beide ouders (indien mogelijk) erbij aanwezig zijn. Elke ouder heeft immers zijn of haar eigen kijk op - en ideeën over de klacht van zijn of haar kind.

In het intakegesprek ga ik in op de vragenlijst, voor zover er onduidelijkheden zijn. Ook bespreken we wat u als ouder als klacht ervaart, wat u denkt dat de oorzaak van het probleem is en vooral ook wat u in uw kind waardeert, wat u leuk vindt aan uw kind. Samen met u maak ik een inschatting of integratieve therapie de juiste keuze is bij de hulpvraag van uw kind.

 Ik gebruik de volgende interventies afhankelijk van het type kind, leeftijd, interesse: ontspanningsoefeningen,   mindfulness, droomanalyse en creatieve therapie, systemisch werk ...........

 

Vervolgens heb ik 5 sessies met het kind. Tijdens de sessies luister ik naar het kind en zet de belangen van het kind voorop. In het spel of wat het kind ook doet, laat ze bewust of onbewust zien hoe hij/zij het beste geholpen kan worden. Uitgangspunt bij de integratieve kindertherapie is dat het kind bewust of onbewust precies weet wat het nodig heeft en ook weet wat de oplossing van het probleem is. Ik help het kind bij het zich bewust worden van wat het wil veranderen en ook hoe het zelf zijn probleem gaat oplossen. Eerst in de veilige setting van de therapie en vervolgens in de buitenwereld.

 

Na elke 5 sessies volgt weer een oudergesprek. Hierin wordt het proces, mijn observaties, de voortgang en de voorlopige diagnose  besproken. Indien mogelijk geef ik ook adviezen aan de ouders. Hierna volgen steeds weer

5 sessies met het kind en dan weer een oudergesprek, tot aan de evaluatie en afronding (maximaal 15 sessies). Vaak geeft het kind zelf het moment van de afronding aan.