eigenwijsjes.... ik sluit iedere sessie af met het blind pakken van een eigenwijsje....

Wat is integratieve kindertherapie?


Integratieve kindertherapie is een vorm van kortdurende psychotherapie voor kinderen en jongeren vanaf 4 jaar. “Integratief” betekent dat ik samen met het kind vanuit alle bestaande verklaringsmodellen de aanmeldingsklacht onderzoek en bewerk. Hierdoor wordt naar het volledige kind gekeken en dus niet alleen naar zijn gedrag of manier van spelen. In Integratieve kindertherapie staat het unieke kind centraal en niet de methodiek, eventuele diagnose of behandelwijze van de therapeut.

De zes verklaringsmodellen waar Integratieve kindertherapie aan ten grondslag ligt:

▪    Medisch model: heeft de klacht een lichamelijke oorzaak, die medische zorg vraagt?

▪    Stressmodel: is de verhouding tussen de draagkracht en de draaglast van het kind in balans?

▪    Gedragsmodel: vertoont het kind gedrag waar gedragstraining voor nodig is?

▪    Psychodynamisch model: speelt een onverwerkt verleden een rol bij het in stand houden van de klacht?

▪    Systemischmodel: welke rol kan het gezinssysteem / schoolsysteem spelen voor verbetering van de klacht van het kind?

▪    Transpersoonlijk model: spiritueel model waarbij het kind geholpen wordt om een beter contact te krijgen met zijn/haar kern, de oorsprong van de mens.

Therapieverloop

De startfase:

Ouders kunnen samen met hun kind een afspraak maken voor een kosteloos en vrijblijvend oriënterend gesprek. Als ouders besluiten tot therapie, kunnen zij de vragenlijst invullen en retourneren voor het oudergesprek. Tijdens het eerste oudergesprek ga ik uitgebreid in op de informatie die in de vragenlijst vermeld staat.

De fase van onderzoek en diagnose:

Tijdens de eerste 5 sessies probeer ik goed inzicht te krijgen in de klacht en in het denken, voelen en doen van het kind. Hierbij maak ik gebruik van bijvoorbeeld spel, tekenen, knuffels, praten, muziek, verhalen. Ik onderzoek wat de oorzaak is van het probleemgedrag en maak een behandelplan.

Betrokkenheid van de ouders:

Na elke vijfde sessie heb ik een gesprek met de ouders. Tijdens dit gesprek bespreek ik mijn observaties en het behandelplan. Daarnaast zal ik adviezen geven en ouders zo nodig een actieve rol geven bij de therapie van hun kind.

De fase van de behandeling:

Kinderen geven op hun eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden. Ik heb allerlei speelmateriaal, omdat in het spel van het kind het voelen, denken en doen zo goed zichtbaar is. Ik praat met het kind. Daarbij stem ik mijn taalgebruik zorgvuldig af op de taal van het kind, om optimaal contact te krijgen. Ik gebruik verhalen, sprookjes, metaforen, omdat die voor kinderen veelzeggend zijn. Via die weg kan ook invloed uitgeoefend worden op de binnenwereld van het kind. Ik pas specifieke interventietechnieken toe om het kind te helpen. De duur van de behandeling verschilt per kind meestal is het aantal sessies tussen de 5 en 15 keer.

De fase van de afronding:

Als de gewenste toestand bereikt is, wordt de therapie afgerond. Voor nazorg is het altijd mogelijk opnieuw contact met mij op te nemen. Doordat deze manier van behandelen effectief werkt, en doordat kinderen en ouders vaak snel positieve veranderingen merken, komen kinderen graag naar de therapie.